ΦΡΑΓΓΟΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. - Fraggos


Επωνυμία: ΦΡΑΓΓΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Επάγγελμα: Kαφεζαχαροπλαστείο - παρασκευή αρτοσκευασμάτων, γλυκισμάτων

Αρ. Μητρ. ΓΕΜΗ: 138926703000

Αρ. Μητρ. Επαγγ. Επιμελ. Αθηνών: 359150

 
Διεύθυνση: Κεντρική πλατεία Δημ Σωτηρίου, Μαρκόπουλο, ΤΚ 19003

Α.Φ.Μ.: 80735290 - Δ.Ο.Υ.: Κορωπίου

Τηλέφωνο: 2299025350 - email: christosfraggos@gmail.com